Η Διοίκηση της Ν-Ν Διαφημιστική, έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική, τους στόχους της καθώς και τη δέσμευσή της ως προς την Ποιότητα, βασισμένη στην εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 και την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για Υπηρεσίες Επικοινωνίας, κατά ΕΛΟΤ 1435:2009. Η πολιτική Ποιότητας είναι προσαρμοσμένη στους οργανωτικούς στόχους της Επιχείρησης, καθώς και στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.

Βασική αρχή της εταιρίας αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών, και κυρίως των πελατών, ενώ παράλληλα δέσμευση αποτελεί η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η φιλοσοφία της Ν-Ν Advertising είναι να σχεδιάζει στρατηγική για την επίτευξη του επιθυμητού περικλείει την φιλοσοφία και εκφράζεται ως εξής: «Ακούμε, Προσέχουμε, Αντιλαμβανόμαστε, Σχεδιάζουμε, Δημιουργούμε»

Το όραμα της εταιρείας είναι να αποτελέσει τον πρώτο δημιουργικό κόμβο της ευρύτερης Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) με τα Βαλκάνια, δίνοντας πρόσβαση στις επιχειρήσεις σε υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υψηλών προδιαγραφών. Οραματιζόμαστε τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και τακτικές Μάρκετινγκ για την δημιουργία στρατηγικών με προοπτική στην διεθνή αγορά.

Αυτό θα το πετύχουμε εστιάζοντας σε συνέργειες, στρατηγικές συνεργασίες, εκπαίδευση στελεχών μας και στην συνεχή αναζήτηση για ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Διοίκηση της Ν-Ν Advertising μέσα από την Πολιτική αυτή καθιστά σαφές στους εργαζόμενους της αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, πως η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της εταιρίας.

Αλεξανδρούπολη, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η Διοίκηση,

Νίκος Νεγιάννης

Γενικός Διευθυντής

H διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών μας

Συντονισμένα και γρήγορα

Client meeting

Ideas branching

Development

Launch